Gimnazjum w Grzegorzewie

Get Adobe Flash player

Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń +
Realizacja zadania nr 9
„Dlaczego nasza szkoła ma dobry klimat?”

   Klimat szkoły tworzy każda grupa istniejąca w szkole: nauczyciele, pracownicy, uczniowie, rodzice, także środowisko lokalne i organ prowadzący.  Również warunki lokalowe, estetyczna, zadbana szkoła, sprzyja dobrym, wzajemnym kontaktom. W ramach realizacji dziewiątego zadania konkursowego  podjęliśmy wspólne działania, które udowadniają, że nasza szkoła jest przyjazna i panuje w niej dobry klimat. Można tu wymienić:
 
1. Spotkania integracyjne klas pierwszych.
2. Wyjazdy edukacyjne i wycieczki krajoznawcze: Noc Naukowców w Poznaniu, PGA w Poznaniu, wycieczki do Wrocławia i Lichenia, udział w Powiatowych Obchodach Dnia Ziemi  i Lasu w Kiejszach.
3. Imprezy i uroczystości kultywujące tradycje: jasełka, wigilie klasowe.
4. Imprezy rozrywkowe: Dzień Dziecka, Festyn rodzinny, Dzień chłopaka, dyskoteki szkolne.
5. Uroczystości  o charakterze patriotycznym: szkolne obchody  Święta Niepodległości.
6. Akcje charytatywne: Pogotowie Św. Mikołaja, współpraca ze schroniskiem dla zwierząt „Krzykosiaki”, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
7. Współpraca ze środowiskiem lokalnym: gminne obchody rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, gminne obchody Święta Niepodległości, udział w akcji „Sprzątanie świata”, uroczystości ku czci pomordowanych w Chełmnie nad Nerem, narodowe czytanie „Quo vadis”.
8. Współpraca z organem prowadzącym: remont korytarza szkolnego, doposażenie szkoły – zakup telewizora.
9. Udział w projektach i programach ogólnopolskich:  „Doliną rzeki Rgilewki – z młodzieżą na szlak”, program edukacyjny „Zbieraj baterie”, WOLONTARIAT Z KLASĄ, Goldhanders &CO.
10. Działania podjęte w ramach realizacji konkursu „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny uczeń +”.

 
   Podjęte działania zostały udokumentowane w formie dwóch prezentacji multimedialnych wykonanych przez uczniów klasy III a : Mateusza Pietrzaka, Kacpra Sikorskiego i  Dominika Urbaniaka oraz ucznia klasy II b Emila Banasiaka.
 
   Napłynęły także dwie prace pisemne dotyczące tematu „Dlaczego nasza szkoła ma dobry klimat?”, których autorami są Justyna Glapiak i Dariusz Okupski z klasy III a.
 
   Dobry klimat i przyjazna  atmosferę  panującą w naszej szkoły ukazuje również  film nakręcony przez uczennice klasy III a: Paulinę Lewandowską, Darię Bałdygę, Dominikę Gwiaździńską i Wiktorię Ejchman.
 
 
 
 
 
Realizacja zadania nr 8
Program wsparcia rówieśniczego - pomoc koleżeńska w nauce.

   W bieżącym roku szkolnym uczniowie kasy II b zorganizowali pomoc koleżeńską dla uczniów i uczennic  mających trudności w nauce.
   Głównymi celami tego działania jest: wspieranie uczniów w pokonywaniu indywidualnych trudności oraz wzmocnienie samooceny ucznia poprzez osiąganie lepszych wyników nauczania.
   Program wsparcia rówieśniczego został opracowany, rozpropagowany oraz realizowany  przez uczniów z klasy II b i III a.
   Oczekiwane efekty realizacji pomocy koleżeńskiej to głównie: poprawa wyników nauczania uczniów korzystających z pomocy koleżeńskiej, kształtowanie postaw wzajemnej odpowiedzialności uczniów, za efekty ich pracy oraz tworzenie pozytywnego klimatu wśród uczniów naszej szkoły.
   Pomoc koleżeńska to praca długotrwała, a jej efekty będą widoczne dopiero na koniec roku szkolnego.
Realizacja zadania nr 7
Opracowanie zbioru zasad i reguł, dotyczących zachowań w środowisku szkolnym oraz konsekwencji ich nieprzestrzegania
 
   W listopadzie 2016 roku uczniowie realizowali zadanie 7 -  „Opracowanie zbioru zasad i reguł dotyczących zachowań w środowisku szkolnym oraz konsekwencji ich nieprzestrzegania”.  Zgodnie z regulaminem konkursu zaproponowane zadania miały na celu szeroko rozumianą poprawę bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza nią.
   Pierwsze zadanie polegało na wykonaniu plakatów prezentujących pozytywne i negatywne zachowania uczniów oraz konsekwencje tych zachowań. Uczniowie podczas lekcji wychowawczych oraz spotkań z pedagogiem szkolnym dyskutowali o różnorodnych zachowaniach młodych ludzi – często występujących na terenie szkoły lub w najbliższym otoczeniu, oceniali je i wskazywali ich konsekwencje. Następnie przedstawili efekty swych rozważań w formie plakatów, które zostały umieszczone na korytarzu szkolnym.
   Drugie zadanie miało formę pisemnej pracy polonistycznej – opowiadania. Uczniowie przygotowali prace zgodnie z opracowanym regulaminem konkursu. Wpłynęło sześć prac, których autorami byli: Daria Bałdyga z klasy IIIa, Wiktoria Ejchman - IIIa, Justyna Glapiak -IIIa, Martyna Grabowska -IIIc, Dariusz Okupski -IIIa, Jakub Zaczek -IIIc. Uczniowie opisywali sytuacje związane z życiem szkolnym, przedstawiali dylematy młodych ludzi znajdujących się w sytuacji, której rozwiązanie nie było oczywiste ani proste, ukazywali konsekwencje zachowań. Prezentowali osoby, które podały pomocną dłoń – przyjaciół, wychowawców, dyrektora. Jedna praca nie mogła być oceniona, ponieważ nie była napisana w formie opowiadania. Zwycięska praca pt. „Fałszywa czy pomocna?” opisywała sytuację znęcania się nad pierwszoklasistą przez jego starszego kolegę. Jej autorką była Wiktoria Ejchman.
 
 
Realizacja zadania nr 6
Bądź bezpieczny w sieci
 
 
Realizacja zadania nr 5
„Działania na rzecz społeczności lokalnej”
 
   W pierwszym semestrze, z inicjatywy gimnazjum, odbyło się szereg akcji charytatywnych, które potrafiły zaangażować do aktywności społeczność naszej gminy
   W listopadzie odbyła się sprzedaż  ciasta na rzecz poważnie poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym mieszkańca naszej gminy. Przez kilka tygodni młodzież gimnazjum i szkoły podstawowej miała okazję zakupić ciasto pieczone przez rodziców  uczniów z kolejnych klas gimnazjalnych. Dochód z akcji w wysokości  750 zł przekazano na rehabilitację poszkodowanego.
   11 listopada 2016 r. miały miejsce Gminne Obchody Święta Niepodległości  w Kościele Parafialnym w Grzegorzewie. Społeczność lokalna mogła uczestniczyć w przygotowanej przez uczniów części artystycznej, z czego chętnie skorzystała,  przybywając tłumnie do kościoła.
   W dniach 24 – 26 listopada 2016 r. odbyła się akcja charytatywna - Pogotowie Świętego Mikołaja. Uczniowie pełnili dyżury w sklepach na terenie gminy w celu zebrania produktów żywnościowych na rzecz najbardziej potrzebujących. Akcja cieszyła się wielką popularnością wśród społeczności lokalnej, która chętnie angażowała się w przedsięwzięcie adresowane do dzieci z najuboższych rodzin.  Zebrano łącznie 223 kg żywności.
   Nasi uczniowie wzięli również udział w 25 finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Integrując się ściśle ze społecznością lokalną, zbierali pieniądze na rzecz wyposażenia oddziałów pediatrycznych i geriatrycznych polskich szpitali. Społeczność naszej gminy zaangażowała się w akcję, przekazując datki do puszek, kupując ciasto, kiełbaski z grilla, grochówkę. Łącznie zebrano około 14 tysięcy złotych.
   Nie zapomnieliśmy też o zwierzętach. W naszej szkole trwa zbiórka żywności dla zwierząt ze schroniska Krzykosiaki. Dzieci chętnie przynoszą karmę dla psów i kotów, wykazując tym, wraz ze swoimi rodzicami, solidarność z naszymi małymi przyjaciółmi. Raz w miesiącu grupa uczniów odwiedza schronisko i opiekuje się zwierzętami.
   Mieszkańcy naszej gminy udowodnili, biorąc udział w akcjach promowanych przez naszą szkołę,  że mają wielkie serce i potrafią się wczuć w czyjeś nieszczęście. Pokazali, że są odpowiedzialnymi i świadomymi otaczającego ich, nie zawsze idealnego świata, Polakami.
 
Realizacja zadania nr 4
„Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży”

   W miesiącach wrześniu i październiku uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich wzięli  udział w zajęciach, prelekcjach, konkursie plastycznym, pokazach filmowych, poświęconych uzależnieniom dzieci i młodzieży. Celem tych działań było uświadomienie młodym ludziom przyczyn uzależnień, konsekwencji zdrowotnych i społecznych.
   Przeprowadziliśmy zajęcia poświęcone uzależnieniom m. in. od papierosów, narkotyków, alkoholu, komputera, Internetu, telefonu komórkowego. Problem nałogów gimnazjaliści zgłębiali, oglądając filmy poświęcone tej tematyce.
   Efektem tych działań był konkurs plastyczny poświęcony uzależnieniom, w którym  nasi uczniowie „podzielili się” zdobytą wiedzą. Swoimi pracami zachęcali także do zdrowego stylu życia.
Realizacja zadania nr 3
„Mój wolny czas w cyberprzestrzeni”


W ramach projektu „Bezpieczna szkoła bezpieczny uczeń+” odbył się konkurs plastyczny pt. „Mój wolny czas w cyberprzestrzeni”. 30 października odbyło się podsumowanie konkursu, podczas którego wybrano najlepsze prace. Uczniowie wykonali 18 prac plastycznych.
Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
 
I  miejsce – Amelia Jaroszewska
II  miejsce – Julia Kowalska
III miejsce – Daniel Andrzejczak
Wyróżnienie - Kamila Pierzgalska

 
Zwycięzcom gratulujemy!
Realizacja zadania nr 2
„Bezpieczeństwo w mojej szkole. Jakie zagrożenia mogą nas czekać na zajęciach wychowania fizycznego”.

   29 września 2016 roku w sali gimnastycznej Gimnazjum w Grzegorzewie odbyła się szkolna pogadanka na temat: „Bezpieczeństwo w naszej szkole, jakie zagrożenia mogą nas czekać na zajęciach wychowania fizycznego”.
   Pogadankę poprowadzili nauczyciele  wychowania fizycznego – pan Jacek Czaplewski oraz pan Sławomir Walczak. Na początku powitali wszystkich zebranych uczniów i przedstawili główne założenia i cele spotkania oraz porządek działań. Przypomnieli uczniom o zasadach bezpieczeństwa i o tym, iż jako nauczyciele są odpowiedzialni  za zdrowie i bezpieczeństwo młodzieży na zajęciach wychowania fizycznego. Do ich głównych obowiązków należy stosowanie wszelkich dostępnych środków zapobiegających wypadkom.
   Nasi uczniowie wiedzą, jak ważne jest przestrzeganie zasad i reguł związanych z bezpieczeństwem  na zajęciach wychowania fizycznego. Na zajęciach  zdobywają nowe, cenne dla nich umiejętności, uczą się współzawodnictwa, cieszą się, że mogą reprezentować szkołę w zawodach sportowych.
Realizacja zadania nr 1
Zorganizowanie spotkań uczniów z przedstawicielami Straży Pożarnej oraz przeprowadzenie praktycznych zajęć z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 
   We wrześniu  uczniowie naszego gimnazjum poznali pracę strażaków. Zapoznali się ze sprzętem służącym  do gaszenia pożarów.  Uczestniczyli w pokazach sprawności strażaków oraz poznali budowę i wyposażenie samochodów strażackich, którymi na co dzień wyjeżdżają oni do akcji ratowniczych.
   Odwiedzili  strażnicę, gdzie mogli dokładnie zobaczyć pozostały sprzęt strażacki oraz ubrania strażaków zabezpieczające ich przed ogniem i innymi niebezpieczeństwami. Następnie uczniowie poznali sprzęt  do ratownictwa drogowego oraz do udzielania pierwszej pomocy osobom wypadków drogowych.
   W ramach działań w zakresie bezpieczeństwa odbył się w naszej szkole próbny alarm przeciwpożarowy, którego zadaniem było sprawdzenie sprawności ewakuacji.