Gimnazjum w Grzegorzewie

Get Adobe Flash player
 nauczyciel
Dyrekcja szkoły:
Dyrektor – Danuta Abraś
Wicedyrektor – Dorota Denys
Kierownik świetlicy - Magdalena Czwajda
Kadra pedagogiczna:
Danuta Abraś - matematyka
Dorota Denys - chemia
Magdalena Czwajda – wychowawca w świetlicy szkolnej
ks. Maciej Adamski – religia
Anna Buczkowska – język polski, edb
Jacek Czaplewski – wychowanie fizyczne, muzyka, zajęcia artystyczne
Iwona Gajda – język polski
Justyna Gembicka – matematyka, fizyka
Alina Główczyńska – matematyka
Alicja Janczak – geografia, wos
Iwona Kaniewska - język angielski
Zbigniew Koszowski – informatyka
Danuta Krych - religia
Renata Kulig – język angielski, plastyka, zajęcia artystyczne
Maria Marko – język polski, wychowanie do życia w rodzinie
Aleksandra Piórkowska – biologia, wos
Andrzej Sikorski – historia
Józef Sochacki – zajęcia techniczne
Elżbieta Świtaj - język niemiecki
Sławomir Walczak - wychowanie fizyczne
Malwina Piskorska - historia
Urszula Michalska - zajęcia techniczne
Małgorzata Stokfisz - fizyka
Pedagog szkolny:
Magdalena Kawczyńska
Izabela Kamińska