Gimnazjum w Grzegorzewie

Get Adobe Flash player

 

pedagog

 

Pani Magdalena Kawczyńska

Pani Izabela Kamińska

Poniedziałek
815 – 945
 
Wtorek
815 – 1430
 
Środa
 
800 – 1330
Czwartek
800 – 1415
 
Piątek
 
815 – 1245

PEDAGOG SZKOLNY – WRÓG CZY PRZYJACIEL?

   W każdej szkole od ponad 30 lat istnieje stanowisko pedagoga szkolnego. Najogólniej mówiąc, to osoba zajmująca się problemami wychowawczymi pojawiającymi się w szkole i z tym głównie jest kojarzona. Dla większości uczniów gabinet pedagoga szkolnego jest miejscem zsyłki za złe zachowanie, wagary, lekceważenie obowiązków szkolnych, popadanie w konflikty z otoczeniem. Jednak mało kto zdaje sobie sprawę z tego, na czym tak naprawdę polega jego rola.

ROLA I ZADANIA PEDAGOGA

   Najważniejszym obowiązkiem pedagoga szkolnego jest dbanie o dobro wychowanków. Pedagog jest łącznikiem występującym w interesach ucznia na forum społeczności szkolnej.

DO NAJWAŻNIEJSZYCH ZADAŃ PEDAGOGA NALEŻY:

• badanie potrzeb uczniów;
• diagnozowanie środowiska rodzinnego uczniów i eliminowanie ewentualnych nieprawidłowości;,
• dociekanie przyczyn niepowodzeń szkolnych ucznia i próba ich eliminacji;
• wsparcie pedagogiczne dla dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym, patologiami i kompensowanie braków występujących w środowisku społecznym;
• działalność profilaktyczna, czyli organizowanie zajęć mających na celu zapobieganie mogącym się pojawić trudnościom wychowawczym, w tym: uzależnieniom, agresji, przemocy;
• pomoc materialna dla uczniów, których rodziny pozostają w trudnej sytuacji materialnej;
• ponadto nieustanna współpraca z dyrekcją szkoły, ośrodkiem pomocy społecznej, sądem, policją oraz instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PEDAGOGA SZKOLNEGO

   Zasada dyskretności opieki, która wynika z prawa dziecka do godności osobistej i wynika ze szczególnej właściwości okresu dojrzewania, jaką jest nadwrażliwość na naruszenie prywatności. Pedagog zawsze stara się być taktowny, unika ostentacyjnego udzielania pomocy, okazywania litości, by nie zawstydzić lub upokorzyć.

   Zasada odpowiedzialności za pełny rozwój każdego ucznia, bo każde dziecko jest najwyższą wartością.
Pedagog stara się poznać indywidualne możliwości każdego ucznia, jego warunki rodzinne, społeczne i wiedzę tę wykorzystuje organizując proces wychowania.

   Zasada ufności opiekuńczej, która wynika z konieczności wzbudzania w uczniach przeświadczenia, że pedagog jest tą osobą, u której zawsze znajdą wsparcie i pomoc. Pedagog stara się, żeby uczniowie widzieli w nim przyjaciela, do którego mogą się zwrócić w każdej sprawie.

   Zasada podmiotowości ucznia, która wynika z założenia, że dziecko jest podmiotem wszystkich działań. Pedagog stara się wyrabiać u uczniów poczucie odpowiedzialności za siebie i swoich kolegów.

   Zasada bezwzględnej walki z zagrożeniami rozwoju uczniów. Rola pedagoga wymaga ogromnego wyczulenia na wszelkie nieprawidłowości, wypaczenia i deformacje zarówno w życiu szkolnym, jak i najbliższym środowisku uczniów.

DRODZY UCZNIOWIE, PAMIĘTAJCIE!!!

    Pedagog szkolny, czy go lubicie czy nie, jest jednym z nauczycieli w szkole, do którego możecie się zgłaszać ze swoimi problemami.
   Ma on obowiązek zachować w tajemnicy to, co mu powiecie, o ile wasze zaplanowane działania nie będą zagrażać waszemu życiu, bądź zdrowiu!
    On najlepiej wie, gdzie szukać pomocy, gdzie skierować w razie problemów emocjonalnych, psychicznych, rodzinnych czy nawet towarzyskich, których sami nie potrafimy rozwiązać. Nie bójcie się wejść do gabinetu pedagoga i powiedzieć „mam problem”. Z pewnością wysłucha, a czasem sama rozmowa przynosi ulgę. Często łatwiej wygadać się osobie spoza rodziny, która patrząc z boku, zachowa większy spokój i obiektywizm.

Zajęcia z zakresu edukacji antynikotynowej w roku szkolnym 2015/2016

   W Gimnazjum w Grzegorzewie z inicjatywy pedagoga szkolnego podczas lekcji wychowawczych odbyły się prelekcje wśród uczniów klas I-III  dotyczące profilaktyki antytytoniowej. Celem spotkań było dostarczenie wiedzy na temat szkodliwego wpływu palenia tytoniu na organizm człowieka, uzmysłowienie młodym ludziom przyczyn sięgania po papierosy oraz  kształtowanie umiejętności ważnych w kontaktach z ludźmi (umiejętność zachowania asertywnego).
   Na zajęciach młodzież zapoznała się z historią palenia papierosów, składem dymu tytoniowego oraz jego wpływem  na organizm ludzki. Omówione zostały również zagadnienia dotyczące szkodliwości palenia biernego, cyklu uzależnienia od nikotyny oraz szkodliwości palenia przez kobiety w ciąży. Młodzież została zapoznana z aspektem prawnym i konsekwencjami łamania zakazu palenia w miejscach publicznych.