Gimnazjum w Grzegorzewie

Get Adobe Flash player

   Edukacja zdrowotna jest w systemie edukacji w Polsce ważnym zadaniem szkoły. Realizowana jest przez nauczycieli wielu przedmiotów, a jej celem jest kształtowanie u uczniów umiejętności dbałości o zdrowie własne i innych ludzi. Nasze gimnazjum realizuje niektóre treści edukacji zdrowotnej w formie następujących programów/projektów edukacyjnych:
„Żyj smacznie i zdrowo”
Program edukacyjny „Żyj smacznie i zdrowo” skierowany jest do uczniów i nauczycieli gimnazjów w całej Polsce. Jego misją jest przekazanie młodzieży zasad prawidłowego i smacznego odżywiania, zachęcenie ich do podejmowania pierwszych prób gotowania oraz do wspólnego, rodzinnego spożywania posiłków. W ramach akcji podejmowane są również ważne społecznie tematy marnowania żywności, niedożywienia, a także zmniejszania ilości odpadów, zużycia energii i wody
„Bądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy”
Celem ogólnym Projektu jest poprawa stanu zdrowia populacji dzieci i młodzieży w Polsce, a celem bezpośrednim zmniejszenie liczby dzieci i młodzieży zagrożonych otyłością, nadwagą i chorobami dietozależnymi na terenie województwa wielkopolskiego poprzez zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie oraz kształtowanie właściwych nawyków i umiejętności prozdrowotnych
„Szkoła w profilaktyce i edukacji FAS”
Celem projektu jest nabycie wiedzy o skutkach picia alkoholu przez kobietę w ciąży. Płodowy zespół alkoholowy to zespół wad wrodzonych, obejmujących zaburzenia fizyczne i neurologiczne. FAS (ang. Fetal Alcohol Syndrome) to najpoważniejsza konsekwencja picia przez kobietę alkoholu w ciąży. Nie wiadomo, jaka ilość alkoholu wywołuje płodowy zespół alkoholowy (FAS), ale już jednorazowe picie alkoholu może wywołać FAE, czyli lżejszą odmianę FAS.
„Znajdź właściwe rozwiązanie”
Celem  programu jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej, zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego, kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich, kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.


   Projekt „Młody diabetyk w grupie rówieśniczej” jest realizowany w ramach zadania publicznego: „Promocja wśród dzieci i młodzieży pozytywnych postaw w stosunku do osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności” współfinansowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w partnerstwie z Wielkopolską Radą Koordynacyjną Związek Organizacji Pozarządowych w Poznaniu i we współpracy z  Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu.
   Realizacja projektu „Młody diabetyk w grupie rówieśniczej” ma na celu zwiększenie wiedzy i świadomości społecznej na temat cukrzycy, głównie typu 1 u dzieci i młodzieży. Przede wszystkim ma wskazać na problemy osób chorych i dać umiejętność udzielenia prawidłowej pomocy w sytuacjach trudnych (również zagrażających zdrowiu i życiu).
Działania w tym zadaniu kierowane są do grup rówieśniczych dzieci i młodzieży chorujących na cukrzycę typu 1. Przedział wiekowy tych grup to: od wieku 4-5 lat (okres przedszkolny) do 18 lat (szkoły ponadgimnazjalne). Szkoleniami ma zostać objętych ok. 2100 osób z placówek oświatowych w powiatach: konińskim, pleszewskim, jarocińskim, kolskim, ostrowskim, tureckim oraz miasta: Kalisz, Konin.
   Zadanie będzie polegało na przeprowadzaniu we wskazanych grupach 65 szkoleń „Młody diabetyk w grupie rówieśniczej” w czasowym wymiarze godziny lekcyjnej, w formie autorskich prezentacji multimedialnych dostosowanych do danego przedziału wiekowego.
Określenie w tytule „młody” dotyczy i grup młodszych dzieci, i nastolatków.

Szczegółowa tematyka szkolenia będzie następująca:
1. Co warto wiedzieć o cukrzycy typu 1, mając w swoim otoczeniu osobę chorą?
2. Jakie problemy muszą pokonywać osoby chore w swojej codzienności?
3.  W czym mogą pomóc im rówieśnicy? Jakie mamy do nich prośby?
4.  Dlaczego tak ważne jest dobre leczenie cukrzycy?


Profilaktyka raka piersi w ZSEA w Kole

   W dniu 6 kwietnia w ramach współpracy między Gimnazjum w Grzegorzewie a Zespołem Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole odbyło się spotkanie profilaktyczne z uczniami klas maturalnych. Jego celem było zwiększenie świadomości prozdrowotnej młodzieży oraz wyrobienie nawyku samobadania piersi. Młodzież otrzymała informacje na temat statystyk i czynników występowania nowotworu piersi oraz metod profilaktyki. Uczniowie dowiedzieli się, że zastosowanie samobadania piersi, wykonywanie badań USG oraz mammografii daje szansę wczesnego wykrycia niepokojących zmian oraz szybkiej interwencji. Po przeprowadzonej prelekcji uczniowie mogli przećwiczyć samobadanie piersi na fantomie, który przedstawiał zmiany nowotworowe, guzki i zmiany na skórze. W spotkaniu wzięło udział 88 uczniów z ZSEA w Kole. Szkoliła ich nasza pedagog Izabela Kamińska.


Spotkanie z dietetykiem

   4 kwietnia rodzice naszych uczniów spotkali się z dietetykiem. Pani  Martyna Gajewska przedstawiła zasady zdrowego odżywiania dzieci i młodzieży, wskazała najczęściej popełniane błędy żywieniowe i poleciła sposoby wprowadzania zdrowych produktów do diety. Zwróciła uwagę na ważność śniadania zjedzonego w domu przed wyjściem do szkoły. Określiła różnice w jedzeniu na śniadanie drożdżówki i kanapki z ciemnego pieczywa. Poleciła rodzicom, aby zamiast słodkich napoi podawali dzieciom do szkoły czystą wodę, a zamiast słodyczy owoce. Następnie poruszona została tematyka chorób dietozależnych (cukrzyca, otyłość). Skupiono się również na etykietach znajdujących się na opakowaniach produktów spożywczych. Pani dietetyk poinformowała rodziców o tym, że stanowią one ważną informację o produkcie - właśnie dlatego przed zakupem produktu warto przeczytać etykietę i dowiedzieć się, czy spełnia on nasze oczekiwania.

Zajęcia z zakresu edukacji antynikotynowej  w roku szkolnym 2015/2016

   W Gimnazjum w Grzegorzewie z inicjatywy pedagoga szkolnego podczas lekcji wychowawczych odbyły się prelekcje wśród uczniów klas I-III dotyczące profilaktyki antytytoniowej. Celem spotkań było dostarczenie wiedzy na temat szkodliwego wpływu palenia tytoniu na organizm człowieka, uzmysłowienie młodym ludziom przyczyn sięgania po papierosy oraz  kształtowanie umiejętności ważnych w kontaktach z ludźmi (umiejętność zachowania asertywnego).
   Na zajęciach młodzież zapoznała się z  historią palenia papierosów, składem dymu tytoniowego oraz jego wpływem na organizm ludzki. Omówione zostały również zagadnienia dotyczące szkodliwości palenia biernego, cyklu uzależnienia od nikotyny oraz szkodliwości palenia przez kobiety w ciąży. Młodzież została zapoznana z aspektem prawnym i konsekwencjami łamania zakazu palenia w miejscach publicznych.

Profilaktyka HIV/AIDS

   Corocznie 1 grudnia obchodzimy Światowy Dzień Walki AIDS. W tym dniu na całym świecie również i w Polsce odbywają się m.in. konferencje, happeningi oraz akcje edukacyjne dotyczące profilaktyki HIV/AIDS. Uroczyste obchody niosą dla ludzi żyjących z HIV i AIDS  oraz ich bliskich przesłanie współczucia, nadziei i solidarności. Należy zwiększać świadomość społeczną odnośnie tej problematyki  oraz podnosić poziom tolerancji wobec osób zakażonych.
   W Gimnazjum w Grzegorzewie z inicjatywy pedagoga szkolnego podczas lekcji wychowawczych odbyły się prelekcje wśród uczniów klas II-III  dotyczące profilaktyki HIV/AIDS.
Celem akcji było:
- dostarczenie rzetelnej, poprawnej pod względem merytorycznym wiedzy na temat wirusa HIV i choroby AIDS,
- promowanie wśród młodzieży postaw i działań sprzyjających unikaniu zachowań ryzykownych,
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych,
- promowanie postawy akceptacji i tolerancji wobec osób zarażonych wirusem HIV i chorych na AIDS,
- wskazanie miejsc, w których można szukać informacji na temat HIV/AIDS oraz pomocy w przypadku zarażenia wirusem HIV.
   Pedagog podczas spotkania omówiła mechanizmy działania wirusa HIV w organizmie człowieka wraz z objawami oraz metodami zapobiegania zakażeniom. Wyjaśniła również, na czym polega diagnostyka HIV.

Historia „Czerwonej kokardki”

   „Czerwona kokardka" to znak solidarności z osobami żyjącymi z HIV i AIDS, ich rodzinami oraz ich przyjaciółmi. Symbolizuje poświęcenie zaangażowanie w walkę z AIDS. Stanowi pierwszy krok na drodze upowszechnienia problematyki HIV i AIDS. Idea czerwonej kokardki powstała w roku 1991. Pomysł znaku został zainspirowany żółtą wstążeczką upamiętniającą żołnierzy amerykańskich uczestniczących w wojnie w Zatoce Perskiej. Czerwony kolor wybrano ze względu na skojarzenia, jakie wywołuje: krew, namiętności (nie tylko gniew), walkę ale i miłość. Czerwona kokardka jest w kształcie odwróconego V ,dlatego że  nie odniesiono jeszcze zwycięstwa nad epidemią HIV i AIDS. Symbol - czerwona wstążeczka - został wymyślony przez członków Visual AIDS - organizację charytatywną zrzeszającą artystów, działającą w Nowym Jorku. Celem grupy było zachęcenie wszystkich do upamiętnienia zmarłych i umierających z powodu AIDS kolegów, zwiększenie świadomości na temat HIV i AIDS, uświadomienie potrzeb ludzi żyjących z HIV i AIDS oraz ich bliskich, a także wezwanie rządów do zwiększenia funduszy na badania i opiekę nad zakażonymi. Początkowo niewiele osób rozumiało znaczenie symbolu. Większość nie wiedziała, że ma on jakikolwiek związek z AIDS. Sens wyjaśniono dopiero podczas wręczania nagród telewizyjnych. Pomysłodawcy nie przypuszczali, że symbol stanie się aż tak popularny i będzie tak wiele znaczył dla ludzi zakażonych i chorych oraz ich bliskich.
   Czerwona Kokardka" jest wyróżnieniem przyznawanym z okazji Światowego Dnia AIDS.  Otrzymują ją osoby przyczyniające się do poprawy jakości życia osób żyjących z HIV, chorych na AIDS i wnoszące istotny wkład w działania profilaktyczne w dziedzinie HIV i AIDS w Polsce.
Informacje uzyskane z Krajowego Centrum ds. AIDS www.aids.gov.pl