Gimnazjum w Grzegorzewie

Get Adobe Flash player

 projekt

Tematy projektów edukacyjnych w roku szkolnym 2016/2017

Lp.

Temat projektu

Cele projektu

Opiekun

1.

Które typy wypowiedzeń są najbardziej popularne wśród gimnazjalistów?

·         Rozwijanie zdolności rozpoznawania różnych typów  

          wypowiedzeń w mowie potocznej i oficjalnej

·         Określanie cech języka pisanego i mówionego

·         Rozwijanie kultury języka

·         Budzenie świadomości językowej wśród gimnazjalistów

Anna Buczkowska

2.

Co nam daje zdrowe odżywianie?

·         Poszerzenie wiedzy dotyczącej zdrowego żywienia oraz

          kształtowanie umiejętności niezbędnych do utrzymania

          zdrowia

·         Promocja zasad zdrowego stylu życia

·         Stworzenie prezentacji multimedialnej dotyczącej ww.

          tematyki

·         Rozwijanie umiejętności pracy w grupie poprzez współpracę

          z innymi autorami projektu

·         Doskonalenie umiejętności prezentowania efektów swojej

          pracy na forum klasy

Izabela Kamińska

3.

Co wydarzyło się w Górach Izerskich? Kwaśne deszcze, ich powstawanie i wpływ na środowisko.

·         Kształtowanie umiejętności wyszukiwania informacji

·         Przedstawienie w ciekawej formie źródeł i rodzajów

          zanieczyszczeń powietrza, które powodują kwaśne opady

·         Przedstawieni sposobu powstawania tych opadów (równania

          reakcji)

·         Przeprowadzenie doświadczeń pokazujących wpływ gazów

          powodujących kwaśny opad np. SO2 na rośliny

·         Pokazanie wpływu kwaśnych opadów na środowisko (np.

          Lasy Izerskie) i na organizm człowieka

·         Pobranie próbek wody deszczowej w określonych odstępach

          czasu w różnych miejscach

·         Przedstawienie wyników pomiarów w tabeli i na wykresie,

          wyciągnięcie wniosków z przeprowadzonych pomiarów

Dorota Denys

4.

Jak przedstawia się historia teatru od starożytności do współczesności?

·         Samodzielne docieranie do informacji w książkach, prasie,

          mediach elektronicznych

·         Świadome, selektywne korzystanie z zebranych informacji

·         Porządkowanie zebranych informacji

·         Dostrzeganie wpływu konwencji epok na dramat i teatr

·         Rozwój wyobraźni i kreatywności uczniów

·         Rozwój umiejętności współpracy w zespole

·         Integracja grupy

Iwona Gajda

5.

Trzymaj formę
pod hasłem „Żyj zdrowo na sportowo”

·         Kształtowanie prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży

·         Promocja aktywnego stylu życia

·         Pogłębianie wiedzy związanej z prawidłowym żywieniem

Jacek Czaplewski

6.

Czy wiem, ile chemii jem?

·         Poznanie związków chemicznych zawartych w produktach

          spożywczych

·         Propagowanie zdrowego odżywiania się

Aleksandra Piórkowska

7.

Czy warto włączać się w akcje charytatywne?

·         Rozwijanie wśród młodzieży postaw otwartości i wrażliwości

          na potrzeby innych

·         Umożliwienie młodym podejmowania działań pomocowych,

          pracy na rzecz najbardziej potrzebujących

·         Zwrócenie uwagi na najsłabszych i najbardziej cierpiących

·         Wpajanie świadomego, dobrowolnego i nieodpłatnego

          działania na rzecz innych, potrzebujących pomocy

Magdalena Kawczyńska

8.

Kiedy będzie koniec świata?

·         Rozwijanie umiejętności poszukiwania informacji

·         Zdobywanie wiedzy o innych kulturach i religiach

·         Kształtowanie poczucia tolerancji i szacunku dla

          odmienności

·         Rozwijanie umiejętności pracy w grupie.

Renata  Kulig

Tematy projektów edukacyjnych w roku szkolnym 2015/2016

Justyna Gembicka – matematyka, fizyka

Temat: Kto mieszka w gminie Grzegorzew?

Cele:
• Poznanie struktury demograficznej gminy.
Kształcenie umiejętności interpretacji danych.
Działania:
Skonstruowanie ankiet ( wykształcenie, zatrudnienie, rodzina , zarobki itp.).
Opracowanie wyników.
• Prezentacja.

 

Alina Główczyńska  - matematyka

Temat: Jak propagować turystykę rowerową w mojej okolicy?

Cele:
• Poznanie walorów turystycznych mojej okolicy.
• Promowanie aktywnego trybu życia.
• Wybór i oznaczenie tras rowerowych w terenie.
• Umiejętność opracowania przewodnika turystycznego.

Działania:
• Rozpoznanie okolicy pod kątem tras rowerowych, wstępne opracowanie teoretycznych tras: turystyczne, sportowe.
• Weryfikacja tras w terenie, długości, stopień trudności, czas przejazdu, zaznaczenie miejsc atrakcyjnych turystycznie.
• Wykonanie dokumentacji fotograficznej, wykonanie mapki.
• Nawiązanie współpracy z samorządem lokalnym, oznaczenie tras lokalnych i finansowanie.

 

Małgorzata Murawińska – chemia

Temat: Sąd nad promieniotwórczością


Główne cele projektu:
• Zebranie i analiza informacji dotyczących promieniotwórczości, poznanie jej wad i zalet.
• Przygotowanie inscenizacji pokazującej “za i przeciw” promieniotwórczości.

Cele szczegółowe:
• Co to jest promieniotwórczość?
• Historia odkrycia promieniotwórczości.
• Co to jest promieniotwórczość naturalna i sztuczna?
• Jakie pierwiastki są promieniotwórcze?
• Okres półtrwania pierwiastków?
• Jaki wpływ ma promieniotwórczość na organizmy żywe?
• Jak wykorzystujemy promieniotwórczość?
• Jak zbudowana jest elektrownia jądrowa. Rozkład elektrowni jądrowych na świecie.
• Czy można korzystać z promieniotwórczości w sposób bezpieczny?
• Katastrofy w elektrowniach jądrowych. Przyczyny tych katastrof, jak ich unikać?

 

Temat: Czy wiesz, co jesz?

Cele:
• Poznanie przyczyn i skutków nieprawidłowego odżywiania się oraz zasad prawidłowego odżywiania się.
• Poznanie składu chemicznego produktów spożywczych.
• Poznanie wpływu dodatków chemicznych na organizm człowieka.
• Poznanie środków konserwujących stosowanych w gospodarstwie domowym.
• Wyjaśnienie, w jakim celu dodaje się środki oznaczone symbolem E do produktów spożywczych.
• Znajomość pojęć: konserwanty, przeciwutleniacze, zagęszczacze, wzmacniacze smaku i zapachu itp.
• Dobieranie informacji zgodnie z tematem.
• Zintegrowanie wiedzy z różnych dziedzin i przedmiotów szkolnych.
• Wykazanie się inicjatywą, umiejętną współpracą w zespole, skuteczną komunikacją z kolegami i opiekunem projektu.
• Doskonalenie umiejętności wystąpień publicznych i prezentacji.